Com funciona la pàgina

Aquesta pàgina permet trobar articles i enllaços d'excursions, escalades i altres temes relacionats amb la muntanya i l'excursionisme. La informació es demana triant el punt que ens interessa sobre un mapa amb el cursor.

Per poder demanar la informació cal navegar pels mapes fins que arribem al que mostra la part que ens interessa. Quan hi hagim arribat podrem triar quina és la mida de l'area de recerca que volem.
Els mapes son els que he pogut aconseguir, i he observat algunes anomalies sobretot en cotes de cims.

Per defecte hi ha triada la mida mitjana, però podrem escollir una zona reduida, per més precisió a la tria, i una zona ampliada per poder seleccionar entre més dades. La zona que es demana representa un quadrat dels km triats d e costat, centrat al punt escollit. (En realitat no és un quadrat sinó un trapezi, però això només és apreciable prop dels pols o en mapes de petita escala).

Normalment és possible saltar als mapes veïns, pitjant sobre el nom. Per exemple: si som al Maresme, podrem saltar al Vallès Oriental, al Barcelonès o a La Selva pitjant sobre el nom de la comarca veïna: També podrem tirar enrera pitjant sobre el requadre de l'extrem del mapa.

Si demanem la informació, saltarem a una pàgina on sen's mostrarà la informació que hi ha a la base de dades en una taula amb el format següent:

TIPUS LLOC ÀREA DIVERSOS DESCRIPCIÓ PUBLICACIÓ

Les informacions d'aquesta taula signifiquen

TIPUS: És un codi intern on ens diu de quin tipus d'informació es tracta, i que val:

ASALP Ascensió alpina
ASCAM Ascensió caminant
ASESC Ascensió d'escalada en roca
ASGLA Ascensió d'escalada en glaç
ASRAQ Ascensió amb raquetes de neu
ASSKI Ascensió d'esquí de muntanya
BIBLO Bibliografia
DELTA Vol amb ala delta
DERIU Descens d'un riu o d'un canyó
DOCUM Documentació
DPARA Vol amb ala de pendent
ENTRE Entrenament
ESPEO Espeologia
EXBTT Excursió amb bicicleta tot terreny
EXCAM Excursió caminant
EXCOT Excursió en cotxe
INARQ Informació sobre arquitectura
INERM Informació sobre ermites
INESC Informació sobre escalada
INEXP Informació sobre una expedició
INFAU Informació sobre la fauna
INFES Informació sobre festes i fires
INGEO Informació sobre geologia o geografia
INHIS Informació històrica
INLIT Informació literària
INREF Informació sobre refugis
INVEG Informació sobre la vegetació
INVIA Informació sobre un viatge
MEDIC Medecina de muntanya
VIA Ressenyes de vies d'escalada
VOCAB Vocabulari
ZOESC Dades d'una zona d'escalada

Lloc: Indica el lloc on fa referència la informació. Normalment es sol respectar els topònims indicats per l'autor de l'article. Si el lloc està marcat com a enllaç, pot tractar-se de dos casos diferents: 1: Que la informació sigui de ressenyes de vies d'escalada. En aquest cas seguint l'enllaç podrem obtenir més informació sobre quines zones o vies hi ha als articles de referència. 2: Si l'article de referència és a Internet, permet anar-hi.

Àrea: Especifica la zona d'on es dóna la informació (Vall, sistema, de muntanyes, comarca...) sense que hi hagi un criteri uniforme.

Diversos: Si és possible es prova d'acotar l'activitat ressenyada: p. ex. dificultat i llargada d'una via d'escalada, distància i desnivell d'una sortida en bicicleta tot terreny, duració estimada d'una excursió ...

Descripció: És una molt breu ressenya del contingut de l'article.

Publicació: És la publicació on hi ha la informació. Fins ara correspon majoritàriament als meus llibres i revistes, però la part de més gruix -revistes- es pot trobar a qualsevol Centre Excursionista o biblioteca pública.

Quan és un llibre es dóna una referència curta i la pàgina on apareix la informació.

Si és una revista o un llibre pertanyent a una col.lecció numerada es dóna una referència curta i el número, separat per un guió.

En el cas particular dels articles d'excursions del diari Avui, de moment només té sentit per a mi (em sap greu). Si fos possible - i hi deu haver drets d'autor pel mig - a llarga espero poder-los penjar del servidor.

A l'enllaç bibliografia podreu trobar la referència completa de les publicacions que apareixen als registres. A més també podeu triar les publicacions sobre les quals voleu fer la consulta, marcant-les o desmarcant-les de la selecció.

La pàgina és volgudament simple d'aspecte, perquè em molesta força trobar-me amb efectes especials que retarden innecessariament l'accés a la informació.

Per fer qualsevol observació:

Lluís Pujol

Pàgina principal
índex d'excursions